Seseorang Yang Ingkar Janji Berarti Memiliki Sifat

Seseorang Yang Ingkar Janji Berarti Memiliki Sifat

Seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat Munafik, salah satu ciri mereka yang munafik adalah apabila berjanji ia ingkar terhadap janjinya. Munafik ini adalah golongan manusia di antara Mukmin dan Kafir.

Seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat Munafik. Munafik sendiri adalah sikap yang berpura-pura mempercayai sesuatu namun sebenarnya dalam hati ia ingkar. Dalam konteks agama islam, Munafik diartikan sebagai sikap yang pura-pura dalam mengakui dan mengikuti agama islam dan ajarannya namun sebenarnya dalam hati justru memungkiri.

Menurut Nabi Muhammad SAW, terdapat 3 ciri-ciri utama mereka yang munafik, antara lain sebagai berikut:

  • Jika berbicara, ia berbohong.
  • Jika berjanji, ia ingkar.
  • Jika diberi amanah, ia khianat.