Berita

Berita Seputar Islam dan Kejadian Kehidupan Sehari-hari

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya Zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya Zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya menumbuhkan, mensucikan atau memberi nafkah. Sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat …

Baca Selanjutnya »

Hukum Membaca Niat Dengan Lisan Adalah

Hukum Membaca Niat Dengan Lisan

Hukum membaca niat dengan lisan adalah perkara yang sudah selesai di bahas para ulama. Kita yang awam hendaknya sudah tidak memperdebatkan lagi masalah ini, kita tinggal mengikuti saja ulama mana yang menjadi pegangan kita. Hukum membaca niat dengan lisan adalah sunah bagi para pengikut mazhab Imam Syafiiy (Syafiiyah) dan pengikut …

Baca Selanjutnya »

Syirik Khafi ialah

Syirik Khafi ialah

Syirik khafi ialah Syirik khafi ialah syirik yang kecil dan tersembunyi yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Syirik itu banyak berkaitan dengan perbuatan ria di dalam beramal atau melakukan sesuatu perkara. Perkara itu jelas disebut dalam al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud: “Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan …

Baca Selanjutnya »