Zakat

Niat Zakat, Tata cara Zakat dan pembahasan lainya mengenai Zakat.

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dibaca dikala hendak membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, serta ibnu sabil. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan umat Islam di bulan Ramadan …

Baca Selanjutnya »

Niat Untuk Zakat Fitrah

Niat Untuk Zakat Fitrah

Niat Untuk Zakat Fitrah dapat di lakukan atau di bacakan pada saat penyerahan zakat fitrah di amil zakat atau pengelola zakat setempat. Niat merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu amalan yang di kerjakan kamu Muslim tidak hanya pada ibadah wajib saja. Zakat fitrah merupakan hal yang wajib di …

Baca Selanjutnya »

Zakat

Zakat Fitrah

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya …

Baca Selanjutnya »

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah

zakat fitrah ialah zakat yang harus dibayarkan atas tiap jiwa baik lelaki serta wanita muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Jumlah zakat yang dibayarkan juga telah ditetapkan bagi syariat Islam. Misalnya zakat fitrah berbentuk 2, 5 kilogram beras serta zakat mal yang dihitung sesuai jumlah harta yang dipunyai. Tidak serupa …

Baca Selanjutnya »