Zakat

Niat Zakat, Tata cara Zakat dan pembahasan lainya mengenai Zakat.

Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga

Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga Niat zakat Fitrah untuk keluarga inilah yang harus di baca saat penyerahan zakat kepada panitia zakat fitrah di tempat masing-masing. Sebelum mengeluarkan zakati fitrah sebaiknya di landasi dahulu dengan niat, karena niat merupakan hal penting yang bisa menentukan sah tidaknya suatu amalan ibadah. Niat zakat …

Baca Selanjutnya »

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dibaca dikala hendak membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, serta ibnu sabil. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan …

Baca Selanjutnya »

Niat Untuk Zakat Fitrah

Niat Untuk Zakat Fitrah

Niat Untuk Zakat Fitrah Niat Untuk Zakat Fitrah dapat di lakukan atau di bacakan pada saat penyerahan zakat fitrah di amil zakat atau pengelola zakat setempat. Niat merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu amalan yang di kerjakan kamu Muslim tidak hanya pada ibadah wajib saja. Zakat fitrah merupakan …

Baca Selanjutnya »

Pengertian Zakat

Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena …

Baca Selanjutnya »

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah zakat fitrah ialah zakat yang harus dibayarkan atas tiap jiwa baik lelaki serta wanita muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Jumlah zakat yang dibayarkan juga telah ditetapkan bagi syariat Islam. Misalnya zakat fitrah berbentuk 2, 5 kilogram beras serta zakat mal yang dihitung sesuai jumlah harta yang dipunyai. …

Baca Selanjutnya »