Tag Archives: Zakat

Zakat Fitrah disebut juga dengan zakat?

Zakat Fitrah disebut juga dengan zakat?

Zakat Fitrah disebut juga dengan zakat? Zakat fitrah disebut juga dengan istilah zakat Nafs (jiwa), zakat fitrah adalah atau Nafs adalah zakat yang wajib dilakukan oleh kaum muslim di akhir bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.Zakat fitrah mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dengan memberikan kepada yang berhak atau membutuhkan berupa beras ... Read more

Baca Selanjutnya »

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya

Zakat Berasal dari Kata Tazkiyah yang Artinya Zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya Zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya menumbuhkan, mensucikan atau memberi nafkah. Sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat ... Read more

Baca Selanjutnya »

Pengertian Zakat

Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena ... Read more

Baca Selanjutnya »

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah zakat fitrah ialah zakat yang harus dibayarkan atas tiap jiwa baik lelaki serta wanita muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Jumlah zakat yang dibayarkan juga telah ditetapkan bagi syariat Islam. Misalnya zakat fitrah berbentuk 2, 5 kilogram beras serta zakat mal yang dihitung sesuai jumlah harta yang dipunyai. ... Read more

Baca Selanjutnya »