Tag Archives: Niat Zakat Diri Sendiri

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat Zakat Untuk Diri Sendiri

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dibaca dikala hendak membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, serta ibnu sabil. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan umat Islam di bulan Ramadan ... Read more

Baca Selanjutnya »